Presentaties


Vrouwelijk Leiderschap

Corine Adams heeft voor Nive, het Managers Platform Nederland, in het kader van het MD Programma met succes een MasterClass over ‘Vrouwelijk Leiderschap’ verzorgd. Hierin werd er gediscussieerd, en is er met behulp van prikkelende stellingen gewerkt en werd een Powerpoint gepresenteerd. Ook heeft zij deze Presentatie verzorgd voor Arts Assistenten in Opleiding tot Specialist, en daarin met hen de verbinding met Medisch Leiderschap gezocht.

Workshop Vrouwelijk Leiderschap

Competenties

Corine Adams heeft samen met Jacqueline van de Pol diverse trainingen Duurzame Inzetbaarheid gegeven. Per trainingsbijeenkomst wordt hierin een competentie behandeld, dit wil zeggen dat deze gedefinieerd en geconcretiseerd wordt. Alles erop gericht om medewerkers duurzamer inzetbaar te maken. In de training gebruiken zij de volgende presentatie over competenties.

Competentieswebsite