(Team) Coaching


Coaching is het begeleiden van mensen zodat zij (weer) optimaal gaan functioneren. Organisaties en functies veranderen voortdurend. Dit vraagt inzet van andere competenties van medewerkers en doet een beroep op de flexibiliteit van de persoon. Daarnaast is de mens zelf continu in ontwikkeling. Midden in deze hectiek is het soms nodig om stil te staan en na te denken. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie en een nieuwe balans te creëren.

Waarom een professioneel begeleider?

Een persoonlijke coach is waardevol om tot nieuwe inzichten te komen. Deze is namelijk objectief en deskundig op dit gebied. Werknemers kunnen vaak wel hun verhaal kwijt bij een vriend, hun manager of hun partner, maar krijgen dan meestal geen objectief advies. Daarnaast wordt in coaching naar een concreet doel gewerkt: namelijk ervoor zorgen dat de persoon zich weer prettig voelt in de functie en het werk verricht met meer zelfvertrouwen en plezier.

Het coachingsproces

Coaching is per definitie maatwerk: gericht op de medewerker, op zijn of haar persoonlijke waarden, kwaliteiten, knelpunten en overtuigingen. In een gesprek met Corine Adams formuleert de medewerker de vraag voor coaching. Daarna stellen ze samen enkele duidelijke doelen. Corine Adams begeleidt het proces door te motiveren, te stimuleren, uit te dagen en te confronteren. In een sfeer van onvoorwaardelijke steun en aandacht nodigt Corine Adams de cliënt uit tot zelfonderzoek. Daardoor slaagt deze erin ongewenst gedrag te doorbreken en grenzen te verleggen, tot er weer een goede balans is.

Bij teamcoaching wordt in eerste instantie met de opdrachtgever gesproken. Vervolgens worden de doelen samen met het team geformuleerd, dit om draagvlak te creëren en de verantwoordelijkheid in het team te laten. Corine Adams maakt een programma op maat, waarin gelegenheid is voor tussentijdse aanpassingen en aanvullingen. Zij put hierbij uit een groot arsenaal van opdrachten en oefeningen en geeft op creatieve en inspirerende manier vorm aan het traject. Zij heeft veel ervaring met Teambuilding en Duurzame Inzetbaarheid.