Outplacement


Outplacement is gericht op een duidelijk resultaat, namelijk een passende nieuwe functie. Doordat organisaties veranderen, of doordat een medewerker zich anders ontwikkelt dan gewenst, of naar aanleiding van een conflictsituatie kan het nodig zijn de arbeidsovereenkomst met een medewerker te beëindigen en een outplacementtraject te starten. Door dit traject zorgvuldig, op maat en resultaatgericht te begeleiden kan een crisis uiteindelijk resulteren in een nieuwe start.

Waarom een professioneel begeleider?

Vaak is het moeilijk voor mensen om hun loopbaan objectief te evalueren. En de meeste mensen weten niet over welke totnogtoe onbenutte talenten zij beschikken. Een professioneel loopbaanadviseur kan veel helderheid geven over deze zaken. Corine Adams heeft de nodige vakkennis en veel ervaring met deze vragen. Zij kan ervoor zorgen dat de medewerker inzicht krijgt in zijn of haar sterke en zwakke kanten, en welke stappen leiden naar een goed vervolg.

Het begeleidingstraject

De begeleiding is per definitie maatwerk. Na een kennismakingsgesprek met de medewerker volgt een gesprek met de opdrachtgever en medewerker samen om de doelen te definiëren. Tijdens de begeleidingsperiode is er veel ruimte voor aanpassing en bijstelling. Belangrijke elementen bij de begeleiding zijn helderheid, doel- en resultaatgerichtheid, onvoorwaardelijke steun en aandacht. Als het nodig is, wordt begeleiding van andere deskundigen ingeroepen. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van jobhunting door een bemiddelingsbureau. Na afloop van het traject krijgt de medewerker gedurende 2 maanden coaching in de nieuwe baan.