Opdrachtgevers


Relaties waarvoor ik werk of gewerkt heb:

Financiële dienstverlening:
Rabobank Nederland
Rabobank Oost Betuwe

Industrie:
AKZO Nobel Nederland

Kinderopvang
Stichting Kinderopvang NoordOostpolder
Stichting Kinderopvang Nijmegen
Kinderopvang OOK

Kunst en Cultuur
Het Gelders Orkest

NGO
Rode Kruis

Onderwijs:
Radboud Universiteit Nijmegen
Stichting IJsselgraaf
Tarcisiusschool

Overheid:
Belastingdienst Rivierenland
Gemeente Gennep
Gemeente Heumen
Gemeente Lingewaard
Gemeente Nijmegen
Gemeente Overbetuwe
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Provincie Gelderland
Raad voor de Kinderbescherming
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Voedingsmiddelen industrie:
Mars Nederland

Zakelijke dienstverlening:
Carrierecentrum Zorg (VvAO)
GITP
Handelsonderneming PD
Royal HaskoningDHV
Top Management Consult

Zorg:
Attent Zorg en Behandeling
Buurtzorg
s HeerenLoo, locatie Druten
Stichting de Driestroom
Stichting de Waalboog
Congregatie Zusters van het Heilig Hart
Dr. Leo Kannerhuis
Insula Dei
Pompestichting, Forensische Psychiatrie
Stichting Maartenskliniek
Pro Persona
RIBW Arnhem en Veluwevallei
Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg
UMC St. Radboud