Loopbaanbegeleiding


Loopbaanbegeleiding is gericht op een duidelijk resultaat, namelijk een loopbaanplan met heldere, haalbare en concrete stappen. Doordat organisaties veranderen, of doordat de persoonlijke levenssfeer van een medewerker verandert, kan het noodzakelijk zijn de huidige loopbaan te evalueren en dringende vragen te beantwoorden. Door deze evaluatie goed te begeleiden en te regisseren, wordt de medewerker zich uiteindelijk bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden in zijn of haar carrière.

Waarom een professioneel begeleider?

Vaak is het moeilijk voor mensen om hun loopbaan objectief te evalueren. En de meeste mensen weten niet over welke totnogtoe onbenutte talenten zij beschikken. Een professioneel loopbaanadviseur kan veel helderheid geven over deze zaken. Corine Adams heeft de nodige vakkennis en veel ervaring met deze vragen. Zij kan ervoor zorgen dat de medewerker inzicht krijgt in zijn of haar sterke en zwakke kanten, en welke stappen leiden naar een goed vervolg.

Het begeleidingstraject

De begeleiding bestaat uit een (vooraf afgesproken) aantal intensieve gesprekken, eventueel aangevuld met een loopbaanonderzoek. Na kennismaking wordt een op de persoon toegesneden voorstel geformuleerd. Belangrijke elementen bij de begeleiding zijn helderheid, doel- en resultaatgerichtheid, onvoorwaardelijke steun en aandacht. Elk onderdeel is een module die ook als zelfstandige activiteit kan worden gekozen. Als het nodig is, wordt begeleiding van andere deskundigen ingeroepen.